Lernhefte Türkisch –
Türkischlernmaterial für die Grundschule

Türkisch Übungshefte für die Grundschule

Lernhefte Türkisch –  Erfahren Sie hier mehr über das Türkischlernmaterial für die Grundschule

  • Papageihefte 1. / 2. Schuljahr
  • Türkce 3 (Dinoheft) 3. Schuljahr
  • Türkce 4 (Delfinheft) 4. Schuljahr

Konzept Papageihefte

Die Lernreihe für das 1. / 2. Schuljahr umfasst 4 Hefte, die das ABC, Silben und Wörter und Lesen, Verstehen und Schreiben thematisieren. Diese Aufgaben fördern insbesondere das selbstständige Arbeiten und eignen sich für den KOALA-Unterricht.

Papağanlarla öğrenmek: 1. ve 2. Sınıflar için Türkçe çalışma defterleri1.ve 2. Sınıflar için Öğrenme-Serileri 4 çalışma defterinden oluşuyor. Bunlar: ABC-Alfabeyi öğrenmek. Hece ve kelimeleri okumak. Okuduğunu anlamak, anladığını yazmak. Kelime dağarcığını genişletmek konularını içeriyor. Bu çalışmalar aynı zamanda kendi kendine öğrenme ve iki dilli koordineli öğrenmeyi destekliyor.

Papağan, das Papageiheft – Heft „Grammatiktraining zur Vernetzung des Regelunterrichtes mit dem herkunftssprachlichen Unterricht / Koordineli Dilbilgisi Çalıṣmaları“ beinhaltet die Grammatikthemen, die in der 4. Regelklasse behandelt werden. Diese Themen werden zweisprachig Türkisch / Deutsch bearbeitet und erklärt. Die Inhalte sind miteinander vernetzt, koordiniert und abgestimmt. In diesem Grammatikheft befinden sich zu den Inhalten viele unterschiedliche Übungsformate, die durch selbstständiges Erarbeiten effektiv trainiert werden können.

Papağan Çalıṣma Kitapçığı „Koordineli Dilbilgisi Çalıṣmaları“ ilkokul 4.sınıflarda iṣlenen konuları içeriyor. Bu konular Türkçe ve Almanca olarak açıklamalı, koordineli, birbirine bağlantılı ve dil karṣılaṣtırması ṣeklinde hazırlanmıṣtır.  „Koordineli Dilbilgisi Çalıṣmaları“ kitapçığında“ oldukça çeṣitli alıṣtırmalar bulunmakta ve bu  kendi kendine çalıṣmayı da teṣvik etmektedir.

Hier können Sie die Papageihefte bestellen.

Konzept Türkce 3

Ähnlich wie die Hefte für den Deutschunterricht sind die türkischen Hefte aufgebaut. Hier gibt es wieder 3 unterschiedliche Arbeitshefte, die aufeinander aufbauen. Jedes dieser Hefte enthält Themen des Lehrplans und schließt mit einem Selbsttest ab. Auch hier gibt es wieder zu jedem Übungsheft ein Kontrollheft.

Dinazorlarla öğrenmek: 3. Sınıflar için Türkçe çalışma defterleri Çıkarmış olduğumuz Almanca çalışma defterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmalar birbirini tamamlayan 3 değişik çalışma defterinden oluşuyor. Her çalışma defteri müfredata uygun hazırlanmış olup içlerinde kendini test eden sorular bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışma defterlerinin yanısıra kontrol defterleri de mevcuttur.

Hier können Sie die Türkce 3 Hefte bestellen

Konzept Türkce 4

Die Delfinhefte für das 4. Schuljahr sind ähnlich aufgebaut wie die Türkischhefte für das 3. Schuljahr. Jedes dieser Hefte enthält Themen des Lehrplans und schließt mit einem Selbsttest ab. Auch hier gibt es wieder zu jedem Übungsheft ein Kontrollheft.

Yunuslarla Dilbilgisi Öğrenmek: 4. sınıflar için hazırlanmış olan bu kitapçıklar, dilbilgisi konularını basit ve eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlayan ve son derece yararlı bir çalışmadır. Bu kitap setindeki dilbilgisi konuları, birbirini izleyen üç ayrı kitapçıkta toplanmış olup her kitapçığın bir de çözümler kitapçığı bulunmaktadır.
Setteki konuların işleyiş şekli, çocuğunuzun anlayabileceği ve keyifle yapacağı alıştırmalarla dolu bir yapıya sahiptir. 20 sayfadan oluşan kitapçıkların sonlarında ise birer deneme testi yer almaktadır.

Hier können Sie die Türkce 4 Hefte bestellen